Általános Közzétételi Lista


 
I. Szervezeti, személyzeti adatok

 1. Elérhetőségi adatok

2. Szervezeti felépítés

   - szervezeti ábra

   - szervezeti egységek feladatai

3. A szerv vezetői

4. Ügyfélkapcsolat

5. A testületi szerv

6. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló szerv

7. A szerv többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet

8. Közalapítvány

9. Költségvetési szerv

10. Lapok

11. Felettes, illetve felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Archívum

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

   - cégkivonat (2017.04.07-én hatályos)

   - jogszabályok 

   - Társasági Szervezeti és Működési Szabályzat (2017.03.01-től)

   - Természetes személyek adatvédelmi szabályzata (2016.01.15-től)

Archívum

- cégkivonat: 2015.05.17.2015.08.30.2015.11.08.2016.01.24.2016.03.04.2016.04.27.2016.06.05.2016.06.26.; 2016.09.11.2016.12.04.; 2017.02.26.;  
- jogszabályok: 2016.01.31-ig; 2017.03.22-ig
- Társasági Szervezeti és Működési Szabályzat: 2015.01.012015.11.17.; 2016.04.01.; 2016.12.15.;
Természetes személyek adatvédelmi szabályzata2015.01.212015.12.01;

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv adatai

5. Közszolgáltatások

6. A szerv nyilvántartásai

   - Általános Adatkezelési Tájékoztató (2016.12.19-től)

Archívum

Általános Adatkezelési Tájékoztató:2016.05.13-tól; 2015.12.01-től; 2015.08.03-tól2015.01.21-től2014.03.01-től

7. Nyilvános kiadványok (2017.01.01-től)

Archívum: 2016.06.20-tól

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

10. Hirdetmények, közlemények

11. Pályázatok

12. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

13. Közérdekű adatok igénylése

14. Statisztikai adatgyűjtések

15. Statisztikai adatszolgáltatás

   - A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok: 2016. I. negyedévII. negyedévIII. negyedévIV. negyedév           

   - Teljesítménystatisztikai jelentés: 2016. I. negyedévII. negyedévIII. negyedévIV. negyedév          

   - Beruházás statisztikai jelentés: 2016. I. negyedévII. negyedévIII. negyedévIV. negyedév2016. év         

   - Betöltött, illetve üres álláshelyek: 2016. I. negyedévII. negyedévIII. negyedévIV. negyedév          

Archívum

- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok: 2015. II. negyedévIII. negyedévIV. negyedév  
- Teljesítmény statisztikai jelentés: 2015. I. negyedévII. negyedévIII. negyedévIV. negyedév;       
- Beruházás statisztikai jelentés: 2015. I. negyedévII. negyedévIII. negyedévIV. negyedév          
- Betöltött, illetve üres álláshelyek: 2015. I. negyedévII. negyedévIII. negyedévIV. negyedév          
- Teljesítmény statisztikai jelentés: 2014. I. negyedévII. negyedévIII. negyedévIV. negyedév
- Beruházás statsztikai jelentés: 2014. I. negyedévII. negyedévIII. negyedévIV. negyedév
- Betöltött, illetve üres álláshelyek: 2014. I. negyedévII. negyedévIII. negyedévIV. negyedév

16. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

17. A szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

18. A szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista 

19. A szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

21. A 19. sor szerinti közadatok és kultúrális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 

III. Gazdálkodási adatok

1. Beszámoló

   - Elektronikus beszámolók (útmutató a beszámolók eléréséhez)

2. Foglalkoztatottak

   - 2016.  I. negyedév,  II. negyedév,   

Archívum

- 2015. I. negyedévII. negyedévIII. negyedév2015. év          
 
2014. I-II. negyedév2014. I-III. negyedév2014.év

3. Költségvetési támogatások

4. Szerződések

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

6. A szerv által, nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

7. EU által támogatott fejlesztések

8. Közbeszerzési információk

 

Csatolás:

attachment   i.11.pdf

attachment   enykkmunkaugyiadatok20140630.pdf

attachment   eat_az_elektronikus_hirlevel_kuldesrol.pdf

attachment   altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_2014.03.01.pdf

attachment   enykkmunkaugyiadatok_2014.i.ne.pdf

attachment   negyedeves_teljstatjel_2014_masodikne.pdf

attachment   negyedeves_teljstatjel_2014_elsone.pdf

attachment   negyedeves_beruhstatjel_2014_masodikne.pdf

attachment   negyedeves_beruhstatjel_2014_elsone.pdf

attachment   jel_betoltott_ures_allashelyek_2014_masodikne.pdf

attachment   jel_betoltott_ures_allashelyek_2014_elsone.pdf

attachment   negyedeves_beruhstatjel_2014_harmadikne.pdf

attachment   negyedeves_teljstatjel_2014_harmadikne.pdf

attachment   jel_betoltott_ures_allashelyek_2014_harmadikne.pdf

attachment   kozadatkereso_logo.gif

attachment   i.10_lapok.pdf

attachment   ii.5_kozszolgaltatasok.pdf

attachment   iii.2_foglalkoztatottak_2014.ev.pdf

attachment   kozbesz_1.sz.m..pdf

attachment   kozbesz_3.sz.m_1.pdf

attachment   kozbesz_3.sz.m_2.pdf

attachment   kozbesz_3.sz.m_3.pdf

attachment   kozbesz_3.sz.m_4.pdf

attachment   kozbesz_3.sz.m_5.pdf

attachment   kozbesz_3.sz.m_6.pdf

attachment   kozbesz_5.sz.m_1.pdf

attachment   kozbesz_5.sz.m_2.pdf

attachment   kozbesz_5.sz.m_3.pdf

attachment   kozbesz_5.sz.m_4.pdf

attachment   kozbesz_5.sz.m_5.pdf

attachment   kozbesz_5.sz.m_6.pdf

attachment   kozbesz_5.sz.m_7.pdf

attachment   kozbesz_5.sz.m_8.pdf

attachment   kozbesz_5.sz.m_9.pdf

attachment   kozbesz_5.sz.m_10.pdf

attachment   kozbesz_6.sz.m.pdf

attachment   kozbesz_7.sz.m_eloz.vitarend.kerelem.pdf

attachment   kozbesz_2.sz.m_uj.pdf

attachment   kozbesz_4.sz.m_uj.pdf

attachment   cegkivonat_2015.05.28.pdf

attachment   iii.1.pdf

attachment   ii.5_helyi_koszszolg.sz_balatonfured.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz.alap_ajka.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz.mod_ajka.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz_balatonfuzfo.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz_gyor.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz_keszthely.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz_lenti.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz_mosonmagyarovar.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz_nagykanizsa.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz_papa.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz_sopron.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz_szombathely.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz_varpalota.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz_veszprem.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz_zalaegerszeg.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz_zirc.pdf

attachment   iii.2_foglalkoztatottak_2014_harmadikne.pdf

attachment   teljstatjel_2014_negyedikne.pdf

attachment   teljstatjel_2015_elsone.pdf

attachment   beruhstatjel_2014_negyedikne.pdf

attachment   beruhstatjel_2015_elsone.pdf

attachment   jel_betoltott_ures_allashelyek_2014_negyedikne.pdf

attachment   jel_betoltott_ures_allashelyek_2015_elsone.pdf

attachment   i.1.pdf

attachment   i.4_ugyfelkapcs_06.01.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz.mod_2007_ajka.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz.mod_2009_2016_ajka.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz.dijszab.mod_2014_ajka.pdf

attachment   iii.2_foglalkoztatottak_2015_elsone_jo.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_alap_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2008.06.24_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2009.12.02_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2012.03.30_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2012.07.31_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.1_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.3a_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.3b_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.4a_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.4b_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.5_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.6_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.7_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.8_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.9_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.1_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.2_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.3_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.4_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.5_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.6_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.7_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.8_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.9_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.10_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.11_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.12_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.13_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.14_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.15_balaton.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_alap_mell.1_8_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2008.06.24_mell.9_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2009.12.02_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2012.03.30_mell.10_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2012.07.31_mell.10_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_tamogatasi.sz_2007.12.19_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.1_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.2_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.3_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.4_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.5_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.6_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.7_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.8_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.9_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.10_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.11_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.12_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.13_bakony.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_alap_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2008.06.24_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2009.12.02_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2012.03.30_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.1_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.3a_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.3a_mod.1_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.3a_mod.2_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.3b_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.3b_mod.1_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.3b_mod.2_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.3c_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.3c_mod.1_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.3c_mod.2_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.3c_mod.3_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.3c_mod.4_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.4a.1_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.4a.2_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.4b_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.5_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.6_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.7_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.8_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.9_tamogatasi.sz_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.9_eljarasrend_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.9_zar.1_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.9_zar.2_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.9_zar.3_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.9_zar.4_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.9_zar.5_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.9_zar.6_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.9_zar.7_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.9_zar.8_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.9_zar.9_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.9_zar.10_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.9_zar.11_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.9_zar.12_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.9_zar.13_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.10_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.10_mod_kisalfold.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_alap_somlo.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2014.04.10_mell.1_3_somlo.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.1_8_somlo_compressed.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar_somlo.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_alap_vasi.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2008.06.24_mell.9_vasi.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2009.12.02_vasi.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2012.03.30_vasi.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2012.07.31_vasi.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.1_8_vasi.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.9_vasi.pdf

attachment   zaradek_a_2007_2008.evihkktgteritesrol_2008.06.24.pdf

attachment   zaradek_a_2011.evihkktgteritesrol_2011.07.21.pdf

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2009.12.04.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2010.03.17.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2010.04.20.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2010.06.17.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2010.08.06.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2010.11.16.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2011.02.15.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2011.03.18.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2011.03.31.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2011.05.27.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2011.07.07.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2011.08.17.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2011.09.29.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2011.11.30.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2012.01.31.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2012.03.29.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2012.04.06.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2012.04.23.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2012.06.06.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2012.07.10.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2012.08.14.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2012.11.22.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2013.01.04.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2013.02.22.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2013.03.07.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2013.03.26.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2013.05.14.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2013.05.28.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2013.06.06.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2013.07.12.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2013.08.08.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2013.08.14.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2013.10.21.jpg

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2013.11.29.pdf

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2013.12.18.pdf

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2014.01.09.pdf

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2014.01.22.pdf

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2014.03.31.pdf

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2014.04.16.pdf

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2014.06.05.pdf

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2014.07.14.pdf

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2014.08.08.pdf

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2014.09.04.pdf

attachment   2.szamu_mell.zaradeka_2014.09.22.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_alap_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2008.06.24_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2009.12.02_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2012.03.30_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2012.07.31_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2014.04.10_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.1_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.2_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.3b_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.3c_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.3d_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.4a_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.4b_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.5_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.6_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.7_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mell.8_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.1_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.2_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.3_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.4_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.5_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.6_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.7_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.8_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.9_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.10_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.11_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.12_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.13_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.14_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.15_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.16_zala.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_zar.17_zala.pdf

attachment   ii.1_mim_00_09_termeszetes_szemelyek_adatvedelmi_szab.pdf

attachment   cegkivonat_2015.08.30.pdf

attachment   stat_adatszolg_2015_masodikne.pdf

attachment   ii.1._jsz_10.02.pdf

attachment   iii.2_foglalkoztatottak_2015_masodikne.pdf

attachment   kozbesz_9.sz.m.pdf

attachment   kozbesz_8.sz.m.pdf

attachment   i.11.mod_2015.10.21.pdf

attachment   teljstatjel_2015_masodikne.pdf

attachment   jel_betoltott_ures_allashelyek_2015_masodikne.pdf

attachment   beruhstatjel_2015_masodikne.pdf

attachment   beruhstatjel_2015_harmadikne.pdf

attachment   jel_betoltott_ures_allashelyek_2015_harmadikne.pdf

attachment   teljstatjel_2015_harmadikne.pdf

attachment   iii.2_foglalkoztatottak_2015_harmadikne.pdf

attachment   stat_adatszolg_2015_harmadikne.pdf

attachment   altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_2015.12.01.pdf

attachment   i.3.jav_12.02.pdf

attachment   mim_00_09_termeszetes_szemelyek_adatvedelmi_szab_rev.1_alairt.pdf

attachment   mim_00_09_termeszetes_szemelyek_adatvedelmi_szab_rev.2_alairt.pdf

attachment   ii.1._jsz_2016.02.01.pdf

attachment   cegkivonat_2016.03.04.pdf

attachment   kozbesz_14.sz.m.pdf

attachment   kozbesz_10.sz.m.pdf

attachment   stat_adatszolg_2015_ev.pdf

attachment   beruhstatjel_2015_ev.pdf

attachment   jel_betoltott_ures_allashelyek_2015_ev.pdf

attachment   teljstatjel_2015_ev.pdf

attachment   i.2_tszmsz_egysegek_feladatai_2016.04.01.pdf

attachment   abra_2016.04.01.jpg

attachment   i.3.vezetok_2016.04.01.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.sz_mod_2009.12.02_somlo.pdf

attachment   ii.7_kiadvanyok_2016.04.22.pdf

attachment   mim_00_01_2015.01.01_0.pdf

attachment   mim_00_01_2015.11.17_1.pdf

attachment   mim_00_01_2016.04.01_2.pdf

attachment   cegkivonat_2016.04.27.pdf

attachment   altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_2016.05.13.pdf

attachment   teljstatjel_2016_elsone.pdf

attachment   jel_betoltott_ures_allashelyek_2016_elsone.pdf

attachment   beruhstatjel_2016_elsone.pdf

attachment   gazdalkodast_jell_adatok_2016_elsone.pdf

attachment   cegkivonat_2016.06.05.pdf

attachment   cegkivonat_2016.06.26.pdf

attachment   gazdalkodast_jell_adatok_2016_masodikne.pdf

attachment   jel_betoltott_ures_allashelyek_2016_masodikne.pdf

attachment   beruhstatjel_2016_masodikne.pdf

attachment   teljstatjel_2016_masodikne.pdf

attachment   iii.2_foglalkoztatottak_2016_elsonev.pdf

attachment   iii.2_foglalkoztatottak_2016_masodiknev.pdf

attachment   ii.5_helyi_kozszolg.sz_kormend_.pdf

attachment   ii.5_helyi_kormend_1_sz_melleklete_helyi_menetrend_15_11_22.pdf

attachment   ii.5_helyi_kormend_2_sz_melleklete_helyi_autobusz_vonalhalozat_terkepe.pdf

attachment   kozbesz_13._sz._mell.pdf

attachment   kozbesz_16._sz._mell.pdf

attachment   kozbesz_17._sz._mell.pdf

attachment   kozbesz_18._sz._mell.pdf

attachment   kozbesz_20._sz._mell.pdf

attachment   kozbesz_21._sz._mell.pdf

attachment   cegkivonat_2016.09.11.pdf

attachment   mim_00_20_01_rev3_tajekoztato.pdf

attachment   altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_2016.12.19.pdf

attachment   mim_00_01_2016.12.15.pdf

attachment   cegkivonat_2016.12.04.pdf

attachment   abra_2016.12.15..jpg

attachment   kzszolgltatsi_szerzds_veszprm_mjv.pdf

attachment   kzszolgltatsi_szerzds_zalaegerszeg_mjv_2016.12.27.pdf

attachment   kzszolgltatsi_szerzds_nagykanizsa_mjv_2016.12.19.pdf

attachment   kzszolgltatsi_szerzds_szombathely_mjv_2016.12.27.pdf

attachment   kzszolgltatsi_szerzds_bfred_2017_janur_hnapra_vonatkozan.pdf

attachment   kzszolgltatsi_szerzds_ajka_2016.12.27.pdf

attachment   kzszolgltatsi_szerzds_zirc_2016.12.28.pdf

attachment   kzszolgltatsi_szerzds_tapolca_2016.12.27.pdf

attachment   kzszolgltatsi_szerzds_balatonfzf_2016.11.11.pdf

attachment   kzszolgltatsi_szerzds_ppa_2016.12.28.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.szerz.modenykk_zrt._2016.08.19.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.szerz.modenykk_zrt._1._zaradek_.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.szerz.modenykk_zrt._2._zaradek_.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.szerz.modenykk_zrt._3._zaradek_.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.szerz.modenykk_zrt._4._zaradek_.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.szerz.modenykk_zrt._5._zaradek_.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.szerz.modenykk_zrt._6._zaradek_.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.szerz.modenykk_zrt._7._zaradek_.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.szerz.modenykk_zrt._8._zaradek_.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.szerz.modenykk_zrt._9._zaradek_.pdf

attachment   kzszolgltatsi_szerzds_2szm_mdostsa_gyr_mjv_2017_01_01.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.szerz.modenykk_zrt._1_2017._zaradek_.pdf

attachment   kozbesz_15._sz._melleklet.pdf

attachment   kozbesz_22._sz._melleklet.pdf

attachment   kozbesz_23._sz._melleklet.pdf

attachment   kozbesz_19.sz.melleklet.pdf

attachment   cegkivonat_2017.02.26.pdf

attachment   ii.7_kiadvanyok_2017.01.01.pdf

attachment   kulonos_3_2017.03.20.pdf

attachment   gazdalkodast_jell_adatok_2016_harmadikne.pdf

attachment   gazdalkodast_jell_adatok_2016_negyedikne.pdf

attachment   jel_betoltott_ures_allashelyek_2016_harmadikne.pdf

attachment   jel_betoltott_ures_allashelyek_2016_negyedikne.pdf

attachment   teljstatjel_2016_harmadikne.pdf

attachment   teljstatjel_2016_negyedikne.pdf

attachment   beruhstatjel_2016_ev.pdf

attachment   beruhstatjel_2016_harmadikne.pdf

attachment   beruhstatjel_2016_negyedikne.pdf

attachment   mim_00_01_rev_4_tszmsz_2017_03_01.pdf

attachment   abra_2017.03.01.jpg

attachment   i.2.egysegek_feladatai_2017.03.01.pdf

attachment   i.3.vezetok_2017.03.24.pdf

attachment   ii.5_kozszolg.szerz.modenykk_zrt._2_2017._zaradek.pdf

attachment   kozszolg.szerz_balatonfured_2017.02.01.pdf

attachment   kozszolg.szerz.iisz.mod_nagykanizsa_2017.05.01.pdf

attachment   ii.1_jogszabalyok_2017.03.23.pdf

attachment   cegkivonat_2017.04.07.pdf

attachment   kozszolgszerz_1_mod_tapolca.pdf

attachment   kozszolgszerz_14_mod_lenti_2017.04.01.pdf

attachment   kozszolgszerz_mod_mosonmagyarovar_2016.12.11.pdf

attachment   kozszolgszerz_8_mod_lenti.pdf

attachment   kozszolgszerz_1_mod_veszprem_mjv_2017.03.01.pdf

attachment   kozszolgszerz_mod_sopron_2016.07.01.pdf

attachment   kozszolgszerz_varpalota_mod_2016.01.01.pdf

attachment   kozszsolgszerz_2.sz.mell_varpalota_2016.01.01.pdf

attachment   kozszolgszerz_mod_varpalota_2016.11.19.pdf

A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ!