Korszerű tudás a korszerű közösségi közlekedési szolgáltatásért

                                                                                                                 

Korszerű tudás a korszerű közösségi közlekedési szolgáltatásért

 

Projekt azonosító: TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0314

Projekt leírás:

Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt többségi tulajdonában lévő Vasi Volán Közlekedési Zrt 24.128.000 Ft uniós támogatást nyert a "Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban" címmel meghirdetett pályázati kiíráson. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.  Az Európai Uniós támogatás segítségével a Vasi Volán Közlekedési Zrt. munkavállalóinak képzése valósul meg. A tervezett képzésekbe összesen 225 fő munkavállaló kerül bevonásra.

A közösségi közlekedésnek a fenntartók szemszögéből költséghatékonynak, az utasok számára pedig megfizethető áron, jól kiválasztott pontokon és jól elhelyezett információk révén hozzáférhetőnek kell lennie. Utóbbi területeken komoly előrelépést ért el a Vasi Volán Közlekedési Zrt., az intermodalitást és a minőségi utas tájékoztatást célzó, Európai Uniós forrásból megvalósított projektjei által. A menedzsment az autóbuszpark folyamatos megújítása mellett, a humán erőforrás fejlesztését is kiemelt feladatként kezeli.

Projekt közvetlen célja

·        Kommunikációs és konfliktuskezelő tréning biztosítása abból a célból, hogy az utasokkal közvetlenül kapcsolatba lépő személyi állomány kommunikációja a szolgáltatótól elvárható lehető legmagasabb színvonalat érje el, egyben pedig javítsa a társaságon belüli  kommunikációt is.

·        Idegen nyelvi képzés abból az elsődleges célból, hogy a magyarul nem beszélő utasokkal és más vállalati ügyfelekkel gördülékeny legyen a kommunikáció. A papíron jó nyelvismerettel rendelkező dolgozók esetében gyakran megkopott ez a tudás, vagy bátortalanul használják az ismert nyelvet, máskor pedig a munkakör feladatainak elvégzését (és a szakmai továbbképzést) segítő speciális nyelvi tréninget igényelnek.

·        C+D kategóriás jogosítvány, D kategóriás jogosítvány megszerzésére irányuló képzés a szakmai minőség és a munkaerő piaci kihívásoknak történő megfelelés érdekében.

Hosszú távú cél

·        a munkatársak kommunikációja javul, szolgáltatói szemléletük megerősödik, csapatmunka készségük, a cég iránti lojalitásuk fokozódik;

·        a magyarul nem beszélő utasok kiszolgálása magasabb színvonalon valósul meg;

·        fokozódó tudatosság jellemzi a vállalati stratégiát a humán erőforrás politika területén, ezzel hozzájárul a piaci pozíciók megtartásához illetve javításához.

Ezeket az eredményeket számszerűsíteni nehéz, de a plusz ismeretek és az utas centrikus szemlélet, melyhez a projekt a résztvevőket hozzásegíti, lehetővé teszi a ráfordítások magas szintű megtérülését.

Projekt célcsoportja

A projekt közvetlen célcsoportja a Vasi Volán Zrt. Forgalmi Üzletágának munkavállalói. Ezen belül a különböző képzések eltérő munkavállalói csoportokat céloznak meg:

·        A legnagyobb célcsoportot az aktív sofőrök és a további, az ügyfelekkel, utazókkal közvetlenül érintkező munkatársak képezik. Az ügyfelek, utasok igényeihez való alkalmazkodás szükségessége miatt számukra a kommunikáció különösen fontos. 

·        Műszaki területen a C+D kategóriával nem rendelkező kollégák a képzés alanyai.

·        A kommunikációs tréningen részt vevő sofőrök és más, az utasokkal közvetlenül találkozó alkalmazottak egy része alkotja az idegen nyelvi képzés legnagyobb célcsoportját, de a mérnökök, a közép- és felsővezetők számára szintén nyelvi (tovább) képzést kínál a projekt.

A közvetett célcsoportot a Vasi Volán Zrt. utasai jelentik, akik a projekt révén magasabb színvonalú szolgáltatásokhoz juthatnak.

A projekt közvetlen és közvetett célcsoportjai és a célcsoportok igényei egyaránt ismertek.

Az utasok elégedettségüket illetve elégedetlenségüket a Vasi Volán Zrt honlapjának "utasigény-felmérés" alpontján keresztül folyamatosan jelezhetik, mely kiegészíti az "offline" ügyfél-elégedettség mérések eredményeit.

Szerződött támogatás összege: 24 128 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. február 28.

Kedvezményezett:

Vasi Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

9700 Szombathely, Körmendi út 92.

Telefon: 94/517-611 Fax: 94/517-625

Támogató:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ!