Üzletszabályzati közzététel

Üzletszabályzati közzététel

 

A közzététel napja: 2016. július 26.

 

 

„Az Üzletszabályzat az alábbi területeken módosult:

 

 • Az ÉNYKK Zrt. autóbusz-állomásaira és más utasforgalmi szolgálataira vonatkozó adatok pontosításra kerültek (2. sz Függelék: Az ÉNYKK Zrt. autóbusz-állomásai és más utasforgalmi szolgálatai)
 • Az ÉNYKK Zrt. menet- és bérletárusító helyeinek listája átdolgozásra és pontosításra került (3. sz. Függelék: Az ÉNYKK Zrt. jegy- és bérletárusító helyei)
 • Néhány önkormányzattal a városi (helyi) autóbuszjáratok közlekedtetése tárgyában korábban kötött Közszolgáltatási Szerződések módosításra kerültek. Ezek a módosítások kerültek beépítésre az egyes mellékletekbe. (2. sz. MELLÉKLET VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2/1. – 2/5. sz. mellékletek)

 

A módosítások az alábbiakat tartalmazzák:

-          Várpalotán a tanuló bérlet utólagos bemutatási díja 500,- Ft

-          Sopronban családi jegy és 24 órás bérlet, továbbá a jegyárusító automaták meghibásodása esetén alkalmazandó eljárás került bevezetésre

-          Nagykanizsán új szabályozás került bevezetésre, amely szerint „A menetjegy érvényesítésétől számított egy órán belül a 18-as vonalra vagy a 18-as vonalon érvényesített menetjegy bármely vonalra történő átszállásra jogosít.”

 

 •  Pontosításra került a személyszállítási szerződés hatályossága azzal, hogy:

 “Az utazás akkor kezdődik, amikor az utas utazási céllal a járatot végző autóbuszra a felszállást megkezdte.”

 

(IV. Cím SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK   A/ RÉSZ Utazási feltételek az ÉNYKK Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi, valamint a határon átmenő forgalomban történő igénybevételére  III. Fejezet A személyszállítási szerződés 3. pont és B/ RÉSZ Utazási feltételek Az ÉNYKK Zrt. városi (helyi) menterend szerinti autóbuszjáratainak igénybevételére III. Fejezet A személyszállítási szerződés 3. pont.)

 

 • A határon átmenő autóbuszjáratok vonatkozásában kiegészítésre került az utazási jogosultságra vonatkozó szabályozás azzal, hogy:

„A Szolgáltató alkalmazottja az utasoknak a határon átmenő autóbuszjáratra történő felszállása előtt – törvényi rendelkezés alapján – jogosult vizsgálni a Magyarország területére, illetve területén át más célállamba utazni szándékozó személyek állampolgárságát, valamint azt, hogy rendelkeznek-e a beutazáshoz vagy átutazáshoz érvényes úti okmánnyal, illetve – az állampolgárságtól függően – a tartózkodásra jogosító vízummal.”

(IV. Cím SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK   A/ RÉSZ Utazási feltételek az ÉNYKK Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi, valamint a határon átmenő forgalomban történő igénybevételére V. Fejezet Utazási jogosultság 1. pont)

 

 • Kiegészítésre került az utazás megtagadására, illetve az utazásból történő kizárásra vonatkozó szabályozás a következő új alponttal:

„j) megtagadható a határon átmenő autóbuszjáraton a Magyarország területére, illetve területén át más célállamba való utazás attól a harmadik országbeli állampolgárságú személytől (nem magyar és nem EGT ország állampolgárától, illetve nem hontalan személytől), aki nem rendelkezik a beutazáshoz vagy átutazáshoz érvényes úti okmánnyal, illetve – az állampolgárságától függően – a tervezett tartózkodásra jogosító vízummal.”

(IV. Cím SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK A/ RÉSZ Utazási feltételek az ÉNYKK Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi, valamint a határon átmenő forgalomban történő igénybevételére V. Fejezet Utazási jogosultság 8. pont)

 

 • Pontosításra került az elszállítási sorrend a határon átmenő személyszállítási szolgáltatás vonatkozásában azzal, hogy:

„Az országos személyszállítási szolgáltatás esetére vonatkozó elszállítási sorrend kerül alkalmazásra a határon átmenő személyszállítási szolgáltatásra is.”

(IV. Cím SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK   A/ RÉSZ Utazási feltételek az ÉNYKK Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi, valamint a határon átmenő forgalomban történő igénybevételére VII. Fejezet Fel- és leszállás, helyfoglalás 3. pont)

 

 • Kiegészítésre került a nyugdíjas bérlet használatához szükséges igazolvány kiállítására vonatkozó szabályozás a határidő nélküli kiállítás lehetőségével a következők szerint:

 „Amennyiben a jogosult az előírt igazolásokon kívül igazolja az ellátásának jogcímét, illetve a jogosultságra előírt feltételek meglétének részleteit is, és abból az ellátás véglegessége állapítható meg, a Szolgáltató az Igazolvány érvényességét nem korlátozza.”

(VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 6. Fejezet „Igazolvány helyi járati nyugdíjas bérlet használatához” a helyi közlekedésben nyugdíjasok és szociálisan rászorulók részére 6.4. pont)

 

 • A bérletvásárlásra vonatkozó szabály módosításra került, a szabályozásból kikerült az, hogy tanuló félhavi bérlet az autóbuszvezetőnél nem váltható, így az új szövegrész:

„Az autóbuszjáratokon tanuló éves bérlet nem váltható.”

(VII. CÍM JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA 4. Fejezet Bérletvásárlás 4.1. pont)

 

 • Pontosításra került a bérletek árának visszatérítése azzal, hogy a 2.3. pont az egyes települések városi (helyi) autóbusz-közlekedésére vonatkozik:

„2.3.    A Szolgáltató az egyes települések városi (helyi) autóbusz-közlekedésében az alábbiak szerint téríti vissza a bérlet árát:”

 (XI. CÍM MENETJEGY, BÉRLET ÁRÁNAK VISSZATÉRÍTÉSE 2. Fejezet Bérletek árának visszatérítése 2. 3. pont)

 

 • Pontosításra került a menekültek és menekültként való elismerést kérelmezők utazási kedvezményére vonatkozó szabályozás a következők szerint:

-          a tartózkodási engedély megnevezés a „Humanitárius tartózkodási engedély menedékjogot kérők részére” változott

-          a Belügyminisztérium helyett Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

-          a kedvezmény igénybevételére vonatkozó egyes előírások módosítása

(11.2. „Igazolás alapján az ott felsorolt személyek és/vagy az Igazoláson szereplő családtagjaik…”

 

11.4. „Az egyes utazások alkalmával az utazás adatai az Igazolásra bejegyzésre kerülnek.”

(1. sz. M E L L É K L E T  ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA  III. Fejezet Kedvezmények  11. Menekültek és menekültként való elismerést kérelmezők kedvezménye)

 

 ÉNYKK Zrt. üzletszabályzata (5. sz. módosított változat) word dokumentum formátumban >>itt<< letölthető.

 

 

 

A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ!