Nyilvános pályázati felhívás ingatlanrész bérbeadására

Nyilvános pályázati felhívás ingatlanrész bérbeadására

 

Az ÉNYKK Zrt. (9700 Szombathely, Körmendi út 92.) nyilvános pályázatot hirdet az alábbi ingatlanrész bérbeadására:

 

9400 Sopron, Lackner K. u. 5-7. található alábbi  beépítetlen terület:

 

Helyiség megnevezése

Alapterülete m2

Átlag bérleti díj a telephelyen Ft/m2/hó+Áfa

terület bérlet

100

2.000

 

A bérbeadásnál közműszolgáltatást nem biztosítunk.

 

Kaució mértéke: a terület m2 X  bérleti díj szorzata,amely szerződéskötéskor fizetendő bérbeadó számlájára

Bérleti díj minimális mértéke: a helyiség m2 X minimális bérleti díj szorzata – 2.000,- Ft+Áfa/hó .

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 10.18. 14 óra

 

Benyújtás helye: ÉNYKK Zrt. (9700 Szombathely, Körmendi út 92.) „E” épület I. em. 100 sz. szoba, műszaki igazgatóság titkársága.

 

A pályázati ajánlattétel formája és tartalma:

Az Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlattevőnek az ajánlatát cégjegyzés/feladó megjelölése nélkül, zárt borítékban, egy példányban 2018.10.18. 14:00 óra határidővel személyesen, vagy meghatalmazottja útján kell benyújtania.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát.

 

A pályázatnak a pályázó alábbi adatait, illetve nyilatkozatait kell tartalmaznia, melyet eredeti példányban cégszerűen kell aláírni az ajánlattételben:

-          a pályázó megnevezését (társaság, magánvállalkozó), székhelyét, adószámát, bankszámla számát,

-          nyilatkozatot arról, hogy a bérleti szerződés tervezetben, a pályázati kiírásban foglalt feltételeket, a pályázó általa vállalt kötelezettségeket elfogadja,

-          nyilatkozat arról, hogy amennyiben pályázatát az Ajánlatkérő nyertesként hirdeti ki, az eredmény kihirdetését követő 15 napon belüli szerződést köt,

-          nyilatkozat arról, hogy a részletes tájékoztató 14. pontjában foglalt összeférhetetlenségre és titoktartási kötelezettségre vonatkozó szabályokat betartja.

 

A pályázatokat magyar nyelven kell elkészíteni.

 Egy ajánlattevő egy bérleményre csak egy ajánlatot tehet, illetve egy pályázaton csak egy ajánlattételben vehet részt akár önállóan, akár konzorcium tagjaként. Ha két ingatlan bérbevételére is pályázni kíván, azt két külön pályázat benyújtásával teheti meg.

 Az ajánlattevők a részletes tájékoztatóban ismertetettek szerint, illetve az ajánlatok bontását követően az Értékelő Bizottság felkérésére az ajánlatukat - kivéve a bérleti díj összegét- módosíthatják, kiegészíthetik.

 

Pályázati biztosíték

Társaságunk fenti ingatlanrészre biztosítékot nem kér.

 

A bérleti szerződés tervezet >>itt<< letölthető. 

A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ!